fbpx

Tak & skorsten i Hudiksvall, Sundsvall & Nordanstig

Tak & skorsten av högsta kvalitet

Är det dags för nytt tak eller takrenovering? Eller kanske ny skorsten eller skorstensrenovering? Oavsett så är kvaliteten och säkerheten allra viktigast. Vi på Harmångers Plåt har den rätta kompetensen och kapaciteten att hjälpa dig med både skorsten och tak. Din trygghet är viktig för oss och vi tummar aldrig på kvaliteten eller säkerheten. Vi är experter på alla typer av jobb som rör ditt tak. Alltid högsta kvalitet in i minsta plåtbeslag, vilket ger snygga och hållbara resultat för alla typer av fastigheter. Kontakta oss om du har frågor om tak, skorsten eller ventilation. Vi är verksamma i områdena kring Hudiksvall, Sundsvall och Nordanstig.

Takskydd & Taksäkerhet

Det är fastighetsägaren som ansvarar för säkerheten taket – anlita oss! Byggnader vars tak skall beträdas skall förses med skyddsanordningar som minskar risker för fall och personskador. Vi har kunskapen för säkerhetsanordningar på tak och monterar godkända takskyddsprodukter. Vi monterar all typ av taksäkerhet såsom, takstegar, takbryggor, räckesrör, fasadstegar med ryggskyddsbyglar, skyddsräcken runt takluckor mm.

Takskyddsprodukter:

 • Skyddsräcken
 • Takbryggor
 • Taksteg och takstegar
 • Snörasskydd
 • Livlinefästen och nockräcken
 • Infästningar till takskydd

Skorstenen

Skorstenen och takgenomgången måste skyddas på rätt sätt för en hållbar framtid mot väder och vind.

För detta behövs::

 • Underbeslag
 • Nederbeslag
 • Överbeslag med eller utan regnskyddsbåge
 • Altentivt en heltäckning
 • Skorsteninklädnad – tillverkning och montering på befintlig skorsten
Har du fått anmärkning på skorstenen? Ring oss så kommer vi.Har du problem med fåglar? Vi monterar fågelskydd för att undvika fågelbo.Mögel? Vi ser över skorstenen och ser till att du slipper mögelsvamp i kanalerna. Om skorstenen dessutom är i mindre bra skick kan det innebära att mögel utvecklas genom spridning genom sprickor och vidare till intillliggande byggnadsmateril. Vi löser detta problemet.

Skottning av tak i Hudiksvall, Nordanstig & Sundsvall

På ett effektivt och säkert sätt utför vi skottning av snö, is- och istappsborttagning från tak för att undvika ras och läckage.

Produkter

 • Tak
 • Rännor och rör
 • Spiskåpor
 • Snickeriarbeten
 • Taksäkerhet

Tjänster

 • Legotillverkning
 • Montering
 • Installation
 • Snöskottning
 • Takskottning
 • Takbesiktning

Installation & service på:
Kaminer och rökrör

Miljö & kvalité

Kvalitetssäkrade Harmångers Plåt & Entreprenad AB i Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall är ett företag som är certifierat enligt kvalitetssystemet FR2000. Vår kvalitetspolicy innebär att vi skall hålla en hög servicenivå och god flexibilitet med korta leveranstider i rätt tid av felfria produkter. Detta har vi skapat genom en motiverad och kunnig personal med rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter.

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster så resurssnålt som möjligt vilket främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Kvalitet och miljöansvarig:
Göran Ekblom 070-677 55 15