Tak & säkerhet i Hudiksvall, Nordanstig & Sundsvall

Taket och skorstenen samt taksäkerheten är mycket viktigt!

Vi på Harmångers Plåt & Entreprenad AB  i Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall är experterna som du kan anlita för alla typer av jobb som rör husets tak. Högsta kvalité, tak och plåtbeslag med fantastiska hållbara egenskaper som dessutom är snygga! Vi kan leverera måttanpassade lösningar för just ert tak och byggnad!

Takskydd & Taksäkerhet

Det är fastighetsägaren som ansvarar för säkerheten taket – anlita oss! Byggnader vars tak skall beträdas skall förses med skyddsanordningar som minskar risker för fall och personskador. Vi har kunskapen för säkerhetsanordningar på tak och monterar godkända takskyddsprodukter. Vi montera all typ av taksäkerhet såsom, takstegar, takbryggor, räckesrör, fasadstegar med ryggskyddsbyglar, skyddsräcken runt takluckor mm.

Takskyddsprodukter:

 • Skyddsräcken
 • Takbryggor
 • Taksteg och taksteagar
 • Snörasskydd
 • Livlinefästen och nockräcken
 • Infästningar till takskydd

Skorstenen

Skorstenen och takgenomgången måste skyddas på rätt sätt för en hållbar framtid mot väder och vind.

För detta behövs::

 • Underbeslag
 • Nederbeslag
 • Överbeslag med eller utan regnskyddsbåge
 • Altentivt en heltäckning
 • Skorsteninklädnad – tillverkning och montering på befintlig skorsten
Har du fått anmärkning på skorstenen? Ring oss så kommer vi.Har du problem med fåglar? Vi monterar fågelskydd för att undvika fågelbo.Mögel? Vi ser över skorstenen och ser till att du slipper mögelsvamp i kanalerna. Om skorstenen dessutom är i mindre bra skick kan det innebära att mögel utvecklas genom spridning genom sprickor och vidare till intillliggande byggnadsmateril. Vi löser detta problemet.

Skottning av tak i Hudiksvall, Nordanstig & Sundsvall

På ett effektivt och säkert sätt utför vi skottning av snö, is- och istappsborttagning från tak för att undvika ras och läckage.

Produkter

 • Tak
 • Rännor och rör
 • Spiskåpor
 • Snickeriarbeten
 • Taksäkerhet

Tjänster

 • Legotillverkning
 • Montering
 • Installation
 • Snöskottning
 • Takskottning
 • Takbesiktning

Installation & service på:
Kaminer, rökrör och centraldammsugare

Miljö & kvalité

Kvalitetssäkrade Harmångers Plåt & Entreprenad AB i Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall är ett företag som är certifierat enligt kvalitetssystemet FR2000. Vår kvalitetspolicy innebär att vi skall hålla en hög servicenivå och god flexibilitet med korta leveranstider i rätt tid av felfria produkter. Detta har vi skapat genom en motiverad och kunnig personal med rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter.

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster så resurssnålt som möjligt vilket främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Kvalitet och miljöansvarig:
Göran Ekblom 070-677 55 15